گروه كارداني نقشه كشي صنعتي واحد علويجه (سالاروند)

ترسیم تصاویر به روش اروپایی و امریکایی  ASA(فرجه اول و سوم) :

در ابتدا باید اشاره کرد که در ایران نقشه کشی صنعتی براساس استاندارد ISO بوده و به همین دلیل نقشه ها در فرجه اول ترسیم میگردند .

ترسیم تصاویر یک جسم به روش فرجه اول و سوم  در تفاوت نهوه قرار گرقتن نماها و جسم بین صفحه تصویر و چشم ناظر است . از هر قطعه چه در روش اروپایی (فرجه اول )و چه در روش امریکایی(فرجه سوم یا ASA ) شش تصویر استخراج میشود :

 

برای تصور و قدرت درک بهتر میتوان به طور فرضی قطعه را درون مکعب فرضی قرار داد:

 

 

 و از آنجایی که مکعب از شش صفحه به تعداد نماهای ذکر شده تشکیل می شود تصاویر استخراج شده را به نام های:

1) تصویر روبرو Front view: تصویر روبرو را با نام های تصویر قائم ,جلو و اصلی میخوانند و عبارت است از بهترین نما که بیشترین اطلاعات را از جسم به ما می دهد . شکل زیر نمای روبروی قطعه ذکر شده می باشد :

 

نکته مهم : یکی دیگر از اهمیت های انتخاب درست تصویر روبرو در این است که موقعیت سایر تصاویر نسبت به تصویر روبرو شکل می گیرد .

2)تصویر پشت Rear view: تصویری که در موازات تصویر روبرو است و در پشت یا عقب قطعه و صفحه فرضی واقع شده را تصویر پشت یا عقب میگویند . شکل زیر نمای پشت قطعه ذکر شده می باشد :

 

3)تصویر بالا Top view: تصویر قسمت فوقانی و بالایی جسم را نمای بالا یا نمای افقی نام میبرند. شکل زیر نمای بالا قطعه ذکر شده می باشد :

 

4) تصویر پایین Bottom view: تصویری که در موازات نمای بالا و در قسمت پایینی جسم واقع شده را نمای پایین یا زیری می گویند . شکل زیر نمای پایین قطعه ذکر شده می باشد :

 

5) تصویر جانبی چپ Left view: تصویر سمت چپ قطعه نسبت به موقعیت نمای روبرو را نمای جانبی چپ, نمای پهلوی چپ, نمای دید از چپ , نمای نیم رخ چپ گویند. شکل زیر نمای جانبی چپ قطعه ذکر شده می باشد:

6) تصویر جانبی راست Right view : تصویر ی که درموازات نمای جانبی چپ و در قسمت راست قطعه نسبت به موقعیت نمای روبرو واقع شده را نمای جانبی راست, نمای پهلوی راست, نمای دید از راست, نمای نیم رخ راست می گویند. شکل زیر نمای جانبی راست قطعه ذکر شده می باشد :

 

تا اینجا با تصاویر و نماهای بدست آمده از یک قطعه آشنا شدیم اما این نماها و تصاویر باید در غالب یک روش و استاندارد رسم گردد.اگر روش انتخابی روش اروپایی یعنی ترسیم در فرجه اول  و یا به روش امریکایی ASA ترسیم در فرجه سوم باشد آن را با نمادهای زیر نشان می دهیم :

 

تفاوت روش اروپایی و امریکایی به  نهوه قرار گیری قطعه در فرجه است به نهوی که در روش اروپایی  قطعه بین ناظر و صفحه تصویر واقع شده است و در روش امریکایی این صفحه تصویر است که بین ناظر و قطعه واقع می شود . به تصویر زیر توجه کنید (فلش نارنجی رنگ جهت دید ناظر را نشان می دهد ).

 

همانطور که در قبل گفته شد تعداد تصاویر بدست آمده از قطعه در دو روش یکسان است . اما جای قرار گرفتن آنها در نقشه تفاوت دارد . به پرسپکتیو زیر توجه کنید :

تصاویر به دست آمده از پرسپکتیو فوق شش تصویر است که ترتیب قرار گیری آن در روش آمریکایی ASAدر فرجه سوم به قرار زیر می باشد :

 

 

ولی ترتیب قرارگیری شش تصویر بدست آمده در روش اروپایی در فرجه اول به شکل زیر است :

در نقشه کشی صنعتی اصولا نیاز به ترسیم تمامی شش نما در نقشه نمی باشد و این اصل در فرجه اول و سوم برابر است مگر بنا بر نیاز و صلاح دید نقشه کش . در فرجه اول و سوم معمولا به ترسیم سه نما کفایت می شود : در روش اروپایی تنها سه تصویر روبرو,بالا و جانبی چپ و در روش امریکایی سه تصویر روبرو , بالا وجانبی راست ترسیم می شود .

در روش امریکایی ترتیب رسم سه نما از یک جسم به قرار زیر است :

 

در روش اروپایی ترتیب رسم سه نما از یک جسم به قرار زیر است :

 

در آخر لازم به ذکر است که مهارت و تسلط در نقشه کشی صنعتی تنها با تمرین مداوم به دست می آید . پیروز باشید...

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ساعت 0:25  توسط وحيد سالاروند  |